Kovo 11-oji
Krepšinis
Krepšinio salė MDPS nariams.
Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 20:00 val.

Krepšinio salė
Pagrindinis
Pradžia
Naujienos
Mintys
Nuorodos
Kontaktai
Laisvalaikis
Paieška
Naujienų kanalai
DUK
Fotogalerija
Dokumentai
Impuls
Sporto klubai MDPS nariams:
Krepšinio salė
Joomla! Tinklapis
Joomla! Forumai
Atviras kodas
Administratorius
Profesinių sąjungų įstatymo projektas PDF Spausdinti El. paštas
2007-05-02
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PREAMBULĖS, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2007 m.                                d.  Nr.
Vilnius
  (Žin., 1991, Nr. 34-933; 1994, Nr. 42-758; 1995, Nr. 52-1276; 1997, Nr. 65-1539; 2001, Nr. 28-901; 2003, Nr. 108-4816)

 1 straipsnis. Preambulės pirmos dalies pripažinimas netekusia galios ir 3 dalies pakeitimas

1. Preambulės 1 dalį pripažinti netekusia galios.

„Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti.“

2. Pakeisti preambulės 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šis įstatymas nustato profesinių sąjungų veiklos pagrindus, jų teises ir atsakomybę santykiuose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, profesinėms sąjungoms ginant savo narių interesus.“

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2007-08-02 )
Skaityti toliau...
 
Dėl „Sodros“ įmokų lubų PDF Spausdinti El. paštas
2007-05-01
PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
Sritis: teisingumas, socialiniai klausimai
Vilnius
2007-04-05
 
      Aktualus valstybės socialinės ir ekonominės politikos tikslas yra reformų įgyvendinimas siekiant mažinti Lietuvoje šešėlinės ekonomikos ir laukinio kapitalizmo apraiškas. Rinkos ekonomika mūsų šalyje gali ir turi būti civilizuota, bei socialiai orientuota. Akivaizdu, kad šiuo metu viena svarbiausių darbo apmokėjimo reformos krypčių yra atlyginimų legalizavimas ir plačiai išplitusios „vokelių“ praktikos naikinimas.
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2007-08-05 )
Skaityti toliau...
 
Ar lengva rasti "straipsnį" žmogui? PDF Spausdinti El. paštas
2007-05-01
Neradęs svaresnių argumentų, Vilniaus apygardos administracinis teismas muitinės darbuotojui pritaikė policijos statutą

    Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė 2007 m. kovo 19 dieną pasirašė prieštaringą sprendimą dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos ginčo su Vilniaus teritorinės muitinės vadovybe. Šios bylos pareiškėja - muitinės administracija, 2007-01-03 kreipėsi į profesinę sąjungą, prašydama sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą sąjungos komiteto nariui. MDPS teritorinės muitinės prašymo netenkino, kadangi Tarnybinių tyrimų tarnybos (TTT) pateikti dokumentai sukėlė rimtų abejonių. Dalis TTT tyrimo dokumentų turėjo tikslingos falsifikacijos požymių. Profesinės sąjungos atstovai teisme nurodė, kad yra falsifikuotas filmavimo aktas - jį pasirašė asmuo nedalyvavęs filmavime, nenufilmuotas tikrinto automobilio valstybinis numeris, plombų numeriai, tikrinto automobilio vairuotojo paaiškinimas rusų kalba parašytas ne jo ranka, galimai, ir parašas ne jo. Be to TTT atliktame tyrime dalyvavo tie patys kontraversiškos reputacijos TTT pareigūnai, kurių veiklą tragiškuose įvykiuose Oro uosto poste nagrinėjo Muitinės departamento ir Finansų ministerijos sudarytos komisijos. Teismui pateikti akivaizdūs faktai leido manyti, kad TTT pareigūnai bando persekioti profesinės sąjungos atstovą už jo pasirašytas Muitinės departamentui nepalankias pačios profesinės sąjungos atlikto patikrinimo išvadas, dėl Oro uosto posto pareigūnės mirties darbo vietoje.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2007-08-05 )
Skaityti toliau...
 
LMDPSS įstatai PDF Spausdinti El. paštas
2007-04-03
Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo
Įstatai
I skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau tekste – Susivienijimas) yra Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų organizacija.
2. Susivienijimas yra socialinis partneris - darbuotojų atstovas, turintis teisę pasirašyti susitarimus ir kolektyvines sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, muitinės įstaigų vadovais - darbdaviais ir kitomis organizacijomis.
3. Susivienijimas yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, reglamentuojančiais profesinių organizacijų veiklą, ir šiais įstatais.
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2007-08-05 )
Skaityti toliau...
 
MISC VTS boulinge PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
2007-02-20

Sėkmingas metimas

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2011-06-03 )
 
Valdybos darbo reglamentas PDF Spausdinti El. paštas
2006-02-02
MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

VALDYBOS
DARBO REGLAMENTAS
I skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos (toliau tekste – ,,valdyba“) darbo reglamento paskirtis – remiantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir profesinės sąjungos įstatais, sunorminti, apibrėžti ir detalizuoti profesinės sąjungos valdybos darbą tvarką, valdybos struktūrą, valdybos narių kompetenciją.
2. Valdybos darbo reglamentą (toliau tekste – ,,reglamentas“) priima ir keičia Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.
3. Valdyba yra Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą ir jos narius atstovaujamasis ir profesinės sąjungos veiklą organizuojantis valdymo organas. Pagrindinė valdybos, kaip profesinės sąjungos veiklos organizatorės, funkcija – formuoti profesinės sąjungos veiklos strategiją ir kolektyviai spręsti operatyvaus jos valdymo uždavinius.
4. Valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, profesinės sąjungos įstatais, profesinės sąjungos konferencijų nutarimais bei šiuo darbo reglamentu.
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2007-08-05 )
Skaityti toliau...
 
<< Pirmas < Ankstesnis 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 171 - 180 iš 183