March 11
Basketball
Krepšinio salė MDPS nariams.
Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 20:00 val.

Krepšinio salė
Main Menu
Home
News
Blog
Links
Contact Us
Leisure
Search
News Feeds
FAQs
Photo Gallery
Documents
Impuls
Sporto klubai MDPS nariams:
Krepšinio salė
Joomla! Home
Joomla! Forums
OSM Home
Administrator
Profesinės sąjungos parengtas projektas gavo ES finansavimą PDF Print E-mail
Written by SystemOperator   
03.05, 2012
There are no translations available

 Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas dalyvaudamas kartu su Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu laimėjo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, pagal kurį projekto vykdymui skirta beveik 1 mln. litų parama. Vasario 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra (ESF) su Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto, skirto skatinti socialinį dialogą, įgyvendinimo.

Šis projektas yra visų profesinės sąjungos narių, atstovų laimėjimas ir dešimties metų intensyvios veiklos rezultatas. Pasinaudodami ES parama pareigūnai ir profesinės organizacijos galės išugdyti naujus lyderius, sustiprinti esamų kompetenciją. Pareigūnų atstovai bus pasirengę atstovauti pareigūnus policijos, pataisos ir muitinės įstaigose. Tikimasi, kad ES parama sustiprins pareigūnų organizacijas, pareigūnų bendruomenę, o tai leis sėkmingiau spręsti kasdienines pareigūnų problemas.

Bus rengiami specialūs mokymai daugiau, nei tūkstančiui pareigūnų ir administracijos atstovų. Šie pareigūnai gebės profesionaliai derėtis, formuluoti problemas, pateikti sprendimų variantus, gebės parengti ir daryti pranešimus. Per dvejus metus numatyta pasirašyti 22 įstaigos kolektyvines sutartis, 3 šakines kolektyvines sutartis, kuriomis bus siekiama susitarimų svarbiausiais pareigūnams rūpimais klausimais su statutinius pareigūnus kuruojančiomis ministerijomis, departamentais.
Last Updated ( 03.05, 2012 )
Read more...
 
Vasarą vaikams PDF Print E-mail
Written by SystemOperator   
03.01, 2012
There are no translations available

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos narių vaikams ir jų draugams siūlome vasaros stovyklas
Last Updated ( 03.01, 2012 )
Read more...
 
Citata PDF Print E-mail
Written by SystemOperator   
01.13, 2012
There are no translations available

A. SYSAS (LSDPF): "Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš su­tin­ku, ką pa­sa­kė ko­le­ga Kęs­tu­tis, dėl tau­py­mo ir vi­sų ki­tų da­ly­kų.
Last Updated ( 01.13, 2012 )
Read more...
 
Sutaupytos lėšos bus skirtos darbo užmokesčiui PDF Print E-mail
Written by SystemOperator   
12.01, 2011
There are no translations available

   Seimas ketvirtadienį valdančiųjų frakcijų balsais (73 - už, 14 - prieš ir 27 susilaikius) priėmė įstatymo pataisas, kuriomis perskirstytos 2011 metų biudžeto lėšos. Finansų ministerijai pavesta perskirstyti 21,7 mln. litų asignavimų, iš jų 14,5 mln. litų sudaro sutaupytos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti. Pinigai sutaupyti sumažėjus mokinių skaičiui nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.

   Didžioji pinigų dalis - 17 mln. litų - teks Muitinės departamento kreditiniams įsiskolinimams padengti. 10,2 mln. litų iš jų skirta muitinės pareigūnų darbo užmokesčiui, 3,2 mln. litų - socialinio draudimo įmokoms. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba papildomai gaus 1 mln. litų, teismai - 2,4 mln. litų.
V.J.Rubikaitė Seime
V.J.Rubikaitė Seime
DatsoPic 1.2 © 2007 by Andrey Datso
V.Bakas, J.Bruklys, R.Dagys
V.Bakas, J.Bruklys, R.Dagys
DatsoPic 1.2 © 2007 by Andrey Datso
Last Updated ( 03.05, 2012 )
Read more...
 
Nauja nuoroda PDF Print E-mail
Written by SystemOperator   
11.28, 2011
There are no translations available

Tebesitęsiant Muitinės departamentо struktūrinei krizei, šiame tinklapyje pateikiame nuorodą į Valstybės tarnybos departamento skelbimus apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas
Last Updated ( 12.02, 2011 )
Read more...
 
Dėl „Socialinio dialogo skatinimas“ paraiškų vertinimo rezultatų PDF Print E-mail
Written by SystemOperator   
11.24, 2011
There are no translations available

   MDPS, kartu su Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu (NPPSS), dalyvauja Europos socialinių fondų lėšomis finansuojamo projekto VP1-1.1-SADM-02-K „Socialinio dialogo skatinimas“ paraiškų teikimo procedūroje. Viso Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) buvo pateiktos ir užregistruotos 24 paraiškos pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ kvietimą Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01. Prašoma bendra finansavimo iš ES fondų lėšų suma po paraiškų užregistravimo buvo 22 mln. Lt. Tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapuose buvo įvertinta 21 paraiška, jose prašoma bendra finansavimo iš ES fondų lėšų suma yra 15,4 mln. Lt, galima pagal šį kvietimą teikti paraiškas skirti suma yra 15 mln. Lt. Daugiau informacijos apie tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjusias paraiškas galite rasti mūsų pateikiamoje lentelėje.
Last Updated ( 11.24, 2011 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 41 - 50 of 183