March 11
Basketball
Krepšinio salė MDPS nariams.
Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 20:00 val.

Krepšinio salė
Main Menu
Home
News
Blog
Links
Contact Us
Leisure
Search
News Feeds
FAQs
Photo Gallery
Documents
Login Form
Impuls
Sporto klubai MDPS nariams:
Krepšinio salė
Weather
Joomla! Home
Joomla! Forums
OSM Home
Administrator
Naujas statuto projektas PDF Print E-mail
Written by SystemOperator   
06.28, 2008
There are no translations available

MDPS pasiūlymai statutui
MDPS pasiūlymai statutui
    Vyriausybė pateikė Finansų ministerijos parengtą Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto atskirų straipsnių pakeitimo įstatymą. Įstatymo projektas parengtas siekiant suderinti muitinės statuto nuostatas su analogiškomis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga Seimo posėdžių sekretoriate ir Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitete įregistravo savo siūlymus numatomam statuto pakeitimui.

    Muitinės pareigūnų tarnybos specifika sudėtingumo, atsakomybės ir pavojingumo gyvybei arba sveikatai aspektu yra panaši į kitų šalies statutinių institucijų pareigūnų tarnybos specifiką. Pasienio postuose kartu su pasienio apsaugos tarnybos pareigūnais dirba ir muitinės pareigūnai. Muitinės pareigūnai, dažnai ir kartu su kitų specialiųjų tarnybų pareigūnais, atlieka transporto priemonių patikrinimus keliuose, užkardo kontrabandą, atlieka ūkio subjektų patikrinimus, bei kitas svarbias valstybės nustatytas viešojo administravimo funkcijas.

    Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos siūlomi statuto pakeitimai, susiję su muitinės pareigūnų socialinių garantijų gerinimu, leistų padidinti tarnybos muitinėje patrauklumą ir išsaugoti aukštos kvalifikacijos specialistus. Tuo pačiu būtų įgyvendintas statuto 3 straipsnio 7 dalyje nustatytas tarnybos muitinėje ypatumų kompensavimo principas, pagal kurį - didesnis pavojus gyvybei arba sveikatai, didesnė atsakomybė, ilgesnis darbo laikas bei įvairūs su tarnyba susiję apribojimai yra kompensuojami socialinėmis garantijomis.

    Profesionalūs, turintys didelę patirtį ir perspektyvūs darbuotojai, nepajėgdami išlaikyti šeimų ir nenorintys taikstytis su žeminančia juos padėtimi, dažnai palieka muitinės, o kartu ir valstybės tarnybą, bei pasirenka privatų sektorių ar išvyksta į užsienį.

    Muitinės darbuotojų profesinė sąjungos pateiktuose pasiūlymuose įvardintos šios prioritetinės tarnybos reguliavimo sritys:

- statutinių komisijų formavimas ir veikla,

- draudimo dirbti kitame darbe atšaukimas,

- tarnybinių patikrinimų ir nuobaudų skyrimo aiškesnis reglamentavimas, suvaržant tikrintojų savivalę, bei išvengiant neteisėtų tikrintojų veiksmų,

- tarnybos muitinėje stažo skaičiavimo tikslinimas,

- muitinės pareigūnams mokamų priedų už kvalifikacines kategorijas sulyginimas su kitų valstybės tarnautojų gaunamais analogiškais priedais,

- teisės į valstybinę pensiją užtikrinimas visiems muitinės pareigūnams,

- normalių darbo sąlygų užtikrinimas pareigūnams vykdantiems specialias tarnybines užduotis,

- kompensacijų už uniforminę aprangą ir avalynę mokėjimas,

- muitinės pareigūnų rezervo formavimas ir reglamentavimas.

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos informacija
Last Updated ( 09.16, 2008 )
 
< Prev   Next >
MDPS members
Kaip tapti MDPS nariu:
Krepšinio salė
Palangos linas
Poilsis prie jūros MDPS nariams:
Krepšinio salė
DatsoGallery Random Thumbnail

FaceBook
Partners
NUOLAIDOS
MDPS nariams galioja šiose organizacijose :
Šeimos teisė
Mobiliojo ryšio operatorius
Ulf Evenas Aikido Centras
Turizmo agentūra
Impuls - sveikatingumo centrai
Ulf Evenas Aikido Centras
Vairavimo mokykla
lengvatų suteikimo klausimais kreiptis į MDPS valdybą
Get Firefox!
Competitions
Syndicate