Kovo 11-oji
Krepšinis
Krepšinio salė MDPS nariams.
Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 20:00 val.

Krepšinio salė
Pagrindinis
Pradžia
Naujienos
Mintys
Nuorodos
Kontaktai
Laisvalaikis
Paieška
Naujienų kanalai
DUK
Fotogalerija
Dokumentai
Impuls
Sporto klubai MDPS nariams:
Krepšinio salė
Joomla! Tinklapis
Joomla! Forumai
Atviras kodas
Administratorius
Panaikinta drausminė nuobauda PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2007-09-26
ImageKauno apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintas Kauno TM viršininkės įsakymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo profesinės sąjungos renkamojo organo narei Ilonai Petkevičienei.

2007-09-24 teismo sprendime pažymima, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad darbuotojui, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, skiriant drausmines nuobaudas <...> reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.

Toliau sakoma, jog Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 16 str. 3 d, numatyta, kad muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiart muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams.

Teismas sprendžia, jog profesinių sąjungų įgaliotų atstovų teisė stebėtojų tesėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus, nėra profesinės sąjungos renkamojo organo narių socialinė garantija. Kitos šio Statuto normos taip pat nenumatė profesinės sąjungos renkamojo organo narių socialinių garaitįjų, nes kaip nustatyta teismo posėdžio metu, kolektyvinė sutartis Kauno teritorinėje muitinėje nepasirašyta, todėl sprendžiant dėl drausminių nuobaudų skyrimo šiems asmenims, turėti būti taikomas Profesinių sąjungų įstatymas, pagal kurio 21 str. 2d., skiriant nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.

Teismas konstatavo, kad prieš skiriant I.Petkevičienei ginčijamą tarnybinę nuobaudą - pastabą, Kauno teritorinė muitinė turėjo gauti Kauno teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimą. Kadangi Kauno teritorinės muitinės viršininko įsakymu tarnybinė nuobauda - pastaba buvo paskirta netgi nesikreipus dėl tokio sutikimo, darytina išvada, kad skundžiamas aktas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p. Tokia išvada atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką analogiško pobūdžio administracinėse bylose.

Teisėjas Rimantas Giedraitis savo sprendimu I.Petkevičienės skundą patenkino ir įpareigojo panaikinti Kauno teritorinės muitinės viršininko 2007 06 22 įsakymą Nr. 1P-311K "Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo".

Posėdyje dalyvavo pareiškėja Ilona Petkevičienė, jos atstovė Leokadija Daujotaitė, Kauno teritorinės muitinės atstovė Reda Gervelytė.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2007-09-27 )
 
< Ankstesnis   Kitas >