Naujas statuto projektas
Parašė SystemOperator   
2008-06-28
MDPS pasiūlymai statutui
MDPS pasiūlymai statutui
    Vyriausybė pateikė Finansų ministerijos parengtą Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto atskirų straipsnių pakeitimo įstatymą. Įstatymo projektas parengtas siekiant suderinti muitinės statuto nuostatas su analogiškomis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga Seimo posėdžių sekretoriate ir Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitete įregistravo savo siūlymus numatomam statuto pakeitimui.

    Muitinės pareigūnų tarnybos specifika sudėtingumo, atsakomybės ir pavojingumo gyvybei arba sveikatai aspektu yra panaši į kitų šalies statutinių institucijų pareigūnų tarnybos specifiką. Pasienio postuose kartu su pasienio apsaugos tarnybos pareigūnais dirba ir muitinės pareigūnai. Muitinės pareigūnai, dažnai ir kartu su kitų specialiųjų tarnybų pareigūnais, atlieka transporto priemonių patikrinimus keliuose, užkardo kontrabandą, atlieka ūkio subjektų patikrinimus, bei kitas svarbias valstybės nustatytas viešojo administravimo funkcijas.

    Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos siūlomi statuto pakeitimai, susiję su muitinės pareigūnų socialinių garantijų gerinimu, leistų padidinti tarnybos muitinėje patrauklumą ir išsaugoti aukštos kvalifikacijos specialistus. Tuo pačiu būtų įgyvendintas statuto 3 straipsnio 7 dalyje nustatytas tarnybos muitinėje ypatumų kompensavimo principas, pagal kurį - didesnis pavojus gyvybei arba sveikatai, didesnė atsakomybė, ilgesnis darbo laikas bei įvairūs su tarnyba susiję apribojimai yra kompensuojami socialinėmis garantijomis.

    Profesionalūs, turintys didelę patirtį ir perspektyvūs darbuotojai, nepajėgdami išlaikyti šeimų ir nenorintys taikstytis su žeminančia juos padėtimi, dažnai palieka muitinės, o kartu ir valstybės tarnybą, bei pasirenka privatų sektorių ar išvyksta į užsienį.

    Muitinės darbuotojų profesinė sąjungos pateiktuose pasiūlymuose įvardintos šios prioritetinės tarnybos reguliavimo sritys:

- statutinių komisijų formavimas ir veikla,

- draudimo dirbti kitame darbe atšaukimas,

- tarnybinių patikrinimų ir nuobaudų skyrimo aiškesnis reglamentavimas, suvaržant tikrintojų savivalę, bei išvengiant neteisėtų tikrintojų veiksmų,

- tarnybos muitinėje stažo skaičiavimo tikslinimas,

- muitinės pareigūnams mokamų priedų už kvalifikacines kategorijas sulyginimas su kitų valstybės tarnautojų gaunamais analogiškais priedais,

- teisės į valstybinę pensiją užtikrinimas visiems muitinės pareigūnams,

- normalių darbo sąlygų užtikrinimas pareigūnams vykdantiems specialias tarnybines užduotis,

- kompensacijų už uniforminę aprangą ir avalynę mokėjimas,

- muitinės pareigūnų rezervo formavimas ir reglamentavimas.

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos informacija
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2008-09-16 )