Pasirašytas įsipareigojimas
Parašė SystemOperator   
2011-07-26
ImageLiepos 15 d. MD pasirašytas abipusis įsipareigojimas dėl projekto “Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“.
Muitinės departamentas, kartu su Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimu, nusprendė dalyvauti ES struktūrinių fondų remiamoje "Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje" ir įgyvendinti jos prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K. Pagrindine šio prioriteto įgyvendinimo priemone taps ES finansuojamas projektas „Socialinio dialogo skatinimas“. Projekto įgyvendinimo eigoje per 2012-2013 metus numatoma remti kolektyvinį dialogą muitinės įstaigose, skatinti saugos ir sveikatos komitetų steigimą, bei pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį.

MDPS informacija
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2011-07-26 )